דילוג לתוכן העיקרי

ד''ר אורי מלמד הלכות תשובה לרמב''ם 25 ע''פ מהר''י קאפח

שיעור מבית הכנסת של מארי רחוב אבן ספיר 5 ירושלים.
השיעורים בהל' תשובה לרמב''ם וברס''ג עפ''י מהרי''ק, מתקיימים כמידי יום ראשון משעה 17:00 עד 20:00
כולל מנחה וערבית