דילוג לתוכן העיקרי

הרהורי עבירה קשים מעבירה

במסגרת ישיבת ראש חודש אלול ה'תשע"ו. נושא: לקראת הימים הנוראים בטרם ימים פונים. מרכז קהילתי "מקור חיים", נתניה.