שו''ת בדיני יום הכיפורים

 1. אדם שסובל מבעיה רפואית עליו לשאול רופא ירא שמים אם עליו לצום. כאשר אין רופא ירא שמים, אלא רק רופא שאינו שומר מצוות או רופא גוי, יש לחשוש שהוא מורה להקל בצום שלא על פי ההלכה אולם אם אין רופא אחר בנמצא, מידי ספק לא יצאנו ולכן הרב יורה לו לאכול ולשתות לשיעורין.
 2. אשה מעוברת שהצום עלול לסכן את עוברה, אם עברו 40 יום מהעיבור, מאחר שההורגו עובר על שפיכות דמים, לכן על האשה לאכול ולשתות בצום, כדי להצילו. אם כי אין הורגים יהודי שהורג עובר.
 3. אשה מעוברת בהריון מתקדם, עליה לשאול את הרופא אם הצום עלול לזרז את הלידה ולסכן את העובר כגון אם היא לפני מועד הלידה.
 4. אשה אשר היו לה 2 הפלות ומעלה (אפילו שאינן רצופות), אסור לה לצום ביום כיפור מחשש סכנה להריון. אלא אם כן רופא קבע שאין לה שום סיכון להריונה אם תצום.
 5. גדר של פחות מכשיעור – בשתייה - לשתות 40 מ"ל כל 10 דקות. אכילה – עד 27 גרם כל 10 דקות. עד כדי הצורך. אפשר גם לאכול דברים מזינים (אך לא מעדנים כי הוא עדיין בגדר עינוי). יש לציין שיש דעות שונות לגבי השיעורים, ובמיוחד דעתו של מארי, ומורה ההוראה מסתייע בהן למקרים השונים שעליהם הוא נשאל.
 6. דעת מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שמי שנזקק לאכול, לדעת מארי, אינו מקדש כי אין גדר קידוש בכיפור. וכן אין אמירת יעלה ויבוא בכיפור. כל זה גם ביום כיפור שחל בשבת. אולם הוא ייטול ידים בגלל תקנת חכמים. חשוב לציין שמארי הורה שיש לקדש, וכן יש שהורה לומר יעלה ויבוא ורצה והחליצנו בברכת המזון.
 7. מי שצריך לאכול או לשתות ביום כיפור עקב פיקוח נפש, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה. ובמיוחד חולה שאכל ושתה לשיעורין לפי הוראת מורה הוראה.
 8. חולה שאין בו סכנה שסובל מכאב מסוים, יכול לבלוע כדור ללא מים. אם הכדור מריר, או אם הטבלית בקפסולה.
 9. נר בערב כיפור שאינו חל בשבת – תלוי במנהג ומנהגנו שלא להדליק אולם בכל מקרה אין לברך עליו. כי אין מברכים על מנהג, וכשיוהכ"פ חל בשבת, מברך רק על נר שבת, ואינו מוסיף ויוה"כ.
 10. הבדלה במוצאי כיפור רק על נר ששבת ממלאכה כלומר שהודלק מלפני כיפור.

טעם הדבר – הדלקת הנר מסמלת את צלם האלוהים שיש באדם, מאחר ויום כיפור הוא לא תחילת יצירתו של האדם, כמו במוצאי שבת, רצו חכמים שאדם לפני שחוזר לחיי מעשה אחרי יוה"כ הקדוש, יזכור שהוא נברא בצלם אלוהים, שהוא ממושמע לה'. לכן כדי להזכיר זאת לאדם תקנו לברך על נר ששבת ממלאכה כל יום כיפור, כדי שהאדם ידבוק בשכלו, המונחה ע"י ה'.

 1. שימוש בדאודורנט בכיפור – אם יש ריח רע והדאודורנט מסיר את הריח הרע – מותר. כי מה שאסרו הוא סיכה לריח טוב ולא לסלק ריח רע.

כמו כן, לשיטתנו, אין בשימוש בדאודורנט מג'ל איסור ממרח בשבת.

 1. מותר מערב כיפור לשים בושם על גבי מטפחת ולהריח בה ביום כיפור.
תאריך: 
04/10/19 ה' תשרי התש"פ
x

Audio Playlist