הכנס השנתי העולמי ה 29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים ג ד

פתיחה, יום רביעי י' שבט (2020.2.5)
15:00-16:00 | שלישי מושב
יו"ר: עו"ד ד"ר בן ציון אליאש
20:15-00:15 השופט )בדימוס( משה דרורי, סגן נשיא בימ"ש המחוזי בירושלים | התוצאות של לשון הרע והוצאת שם רע: משפט עברי
ומשפט ישראלי
40:15-20:15 הרב אליהו אלחרר, רב העיר מודיעין מכבים רעות ואב"ד לממונות | פרסום להסרת מכשול הלכתי בעידן הרשתות החברתיות
- כיצד?
00:16-40:15 הרב יצחק לוי, רב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית | לשון הרע בדיווח תקשורתי

16:00-17:20 | רביעי מושב
יו"ר: ר' חיים פלק
20:16-00:16 הרב יהונתן אדואר, רב מרכז העיר פתח תקוה וראש המרכז הרוחני 'אור אברהם אוהבי' | רב הקהילה ותרבות הפנים- כתשובה
לנזקי הרשתות
40:16-20:16 הרב צבי ארנון, רב המושב ניר גלים וראש אגף קדושת החיים במכון פועה | העולם ההלכתי ואתגרי התקשורת בנושאי קדושת
החיים
00:17-40:16 הרב זבדיה כהן, ראב"ד בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו | בית הדין והפרסומים ברשת
20:17-00:17 הרב אליהו בר שלום רב העיר בת ים ואב"ד לממונות | ביטול שידוכין וקנס - בעקבות כתבה בתקשורת

פאנל: הקשרים וההשפעות בין מערכת המשפט והתקשורת | 50:18-20:17 |
מנחה: רמי סדן, מומחה לאסטרטגיה משפטית, לשעבר יועץ הרבנים הראשיים הרב שפירא והרב אליהו , וראש הממשלה
בהשתתפות: ד"ר חיים שיין, פובליציסט ומרצה למשפטים ישראלי | פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט| עו"ד יוסי
ויצמן, המשנה לראש לשכת עוה"ד| השופט )בדימוס( אלון רום, היועמ"ש של עיריית ק. אונו | אריה ארליך, סגן עורך שבועון 'משפחה'

תאריך: 
11/02/20 ט"ז שבט התש"פ
x

Audio Playlist