אלי נגר - חודש תמוז ומשמעותו האקטואלית בשיטת הגאון הרב יוסף קאפח

מתוך ישיבת ראש חדש בבית הכנסת "מקור חיים" בנתניה
ב' בתמוז תש"ף 24.6.20

תאריך: 
03/07/20 י"א תמוז התש"פ
x

Audio Playlist