דילוג לתוכן העיקרי

הלכות נידוי וחרם - הרב רצון ערוסי

הסברת המושג ההלכתי הנקרא נידוי וחרם בשביל לקיים את חיי הקהילה ואורחות התורה והמשפט כנגד הבאים לקעקע של מושג ההלכתי הזה.