דילוג לתוכן העיקרי

שיעורי הרה''ג רצון ערוסי הלכה - דיני סכומי הכתובה שבשטר הכתובה

שיעורי הרה''ג רצון ערוסי שליט''א - הלכה,
יום שני | 11.1.21 | 10:00 | כולל קרית אונו