דילוג לתוכן העיקרי

שיעורי הרה''ג רצון ערוסי - אגרת הרמב''ם לתלמידו רבי יוסף -08 דרכי המחברים בחיבוריהם בדרכו של הרמב"ם

הרב רצון ערוסי אגרת הרמב''ם לתלמידו רבי יוסף -08,
דף קלב פיסקא יח
יום ראשון | 21.3.21 | 20:30 |