הדס שרובו עבות, האם כשר ויוצאים בו י"ח המצווה?

היש הבדל באיזה חלק של ההדס נמצא רוב העבות, בחלק העליון, בחלק התחתון, לסירוגין?

מה ההבדל בין שיטת הרמב "ם לשיטת הראב"ד בהכשר ההדס שראשו מפוצל לענפים שעליהם "משולשים"?

הדס שנשרו עליו, באילו תנאים יהיה כשר לצאת בו ידי חובת מצוות ארבעת המינים?

עליך להרשם לאתר על מנת להוריד קבצים.

להרשמה | להתחברות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪