הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום וברכה לרב !
האם אשכנזים וספרדים יכולים לפסוק כהרמב״ם ?

שו"ת |

איך עלי לעשר פירות רמון מעץ רימון הגדל בגינתי הפרטית ?

שו"ת |

את השאלה שלחתי מזה זמן אך טרם קיבלתי את תשובת הרב.
תשובת הרב חשובה לנו מאוד......

שו"ת |

אדם שהתפלל נץ והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל,האם יש דמיון לקידוש שאע"פ שקידש (במקרה דנן התפלל) יהיה מותר לו לקדש (להתפלל) שוב כי כל ישראל ערבים זה לזה?
אם לא - מדוע?
והאם יש נפקא מינה אם מדובר שהוא רק קרא ק"ש בנץ והתפלל תפילת 18 יחידי ללא ברכות ק"ש והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל.

בתודה ובברכה

שו"ת |

רמב"ם שבת פרק כא הלכה יד:
"היונק בפיו פטור,ואם היה גונח מותר לו לינק בפיו,מפני שהוא מפרק כלאחר יד,ומשום צערו לא גזרו ואע"פ שאין שם סכנה"
מלאכת מפרק רבנו הגדירה כתולדת דש(פרק ח הלכה ז),
ותולדה נחשבת כאב מאלכה ומתחייב עליה (פרק ז הלכה ז),
זאת אומרת שרבנו מתכוון לומר שאפילו כשאין סכנה אלא רק צער מותר לעשות מאלכה דאורייתא בשינוי כלאחר יד???
שהרי הוא כותב "שהוא מפרק כלאחר יד" = מפרק בשינוי,
ואם מפרק = מאלכה דאורייתא,
אז גם מותר להבעיר אש כלאחר יד? לשחוט כלאחר יד?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪45.00
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
₪40.00
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00