הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום לכבוד הרב,
מה הדין לפי מנהגינו בדבר מצוות ימי הפורים בערים ספק מוקפות חומה, ובפרט בעיר לוד שמוזכרת בגמרא כמוקפת חומה אך לא נהגו בה פורים דמוקפין עד שבשנים האחרונות נמצאה חומתה בחפירות ארכיאולוגיות וכעת יש הנוהגים פורים בי"ד, יש הנוהגים בט"ו ויש הנוהגים בשני הימים. האם יש מקום לנהוג שני ימים מתורת ספק או כדי שלא לשנות את המנהג שהיה רווח, או שמא לאחר שנתברר באופן מוחלט כי העיר לוד היום יושבת במקומה של העיר לוד העתיקה שהיתה מוקפת חומה יש לנהוג כל דיני פורים דמוקפין?
תודה רבה,

שו"ת |

מוצרים נבחרים

זיכרונות מגיבלה ואנשיה בגולת תימן
מחיר: 
50.00₪
מחיר: 
45.00₪
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
40.00₪