שעון מעורר ובטריה

שלום וברכה
1.האם מותר להפעיל שעון מעורר מע"ש שיפעל בשבת?אין חשש משמיע קול בשבת?
2.ראיתי שמארי השיב בע"פ שמותר להשתמש במכשירים חשמליים המופעלים ע"י בטרייה.(כמובן שלא מפעילים אור או קול או חום)האם זה נכון?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

כל מלאכה שנעשית מע"ש, והיא נעשית מאליה בשבת, היא מותרת, כך לדוגמה השקאה.

וכן כינון השעון לשבת, כדי שהחשמל יכבה וידלק בשבת.

אשר לשעון מעורר, שאין בו תאורה, רק קול, מותר, כי איסור השמעת קול בשבת היא כשהאדם נוהג בשבת, באופן שמשמיע קול, כגון מצלצל בפעמון ידני (לא חשמלי), או מחלל בחליל, או במפוחית, לא חשמליים, שזהו איסור דרבנן.

אבל אם השמעת הקול נעשית מאליה, אין איסור בדבר.

רק אם בהשמעת הקול תיווצר אווירה של חול, אסור, כגון כיוון רדיו מע"ש, שיפעל בשעות החדשות וישמעו את החדשות, והוא פועל מאליו, ונכבה מאליו, אסור, כי בהשמעת קולות כאלה, נוצרת אווירה של חולין שפוגעת בקדושת השבת, וכן כל כיוצא בזה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪