מוקצה

שלום הרב.
1. האם מותר להשתמש במוקצה שלא לצורך כלל? ראיתי שמארי הביא את המ"מ בפכ"ה הל' ב וכך כותבים רוב הפוסקים.(למרות שאני יותר התחברתי לשיטת המתירים ושזה רק אורחא דמילתא.
2.לא הבנתי את דברי מארי שם משום מה הוא מתיר לנקות את השולחן? הוא לא כותב שזה גרף של רעי, אבל מביא שזה "צורך גופו של האדם" ולא הבנתי מה זה?האם תוכל להסביר לי, ומה משתמע מכך למקרים אחרים?האם לצורך הנאתו של האדם יהיה מותר(כסברת ערוך השולחן)שזה כוונתו צורך גופו של האדם?או שמא כוונתו אחרת.
תודה רבה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1-2. דברי מארי, שבת, כה, אות ג, הם חשובים למדי.

א. שלפי רבינו גם כלי שמלאכתו להיתר, כגון מזלג וכף וכיו"ב, אין לטלטלו (להזיזו) סתם בלי צורך כל שהוא, כמו הללו שידיהם עסקניות הן, ותמיד מזיזים כלים ממקום למקום שלא לצורך כלל.

ב. אבל צורך זה שמאפשר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר, או שיירי מזון וכיו"ב, הוא כל צורך שיש לאדם, כגון שישב ליד שולחן ערוך ונאה לכבוד שבת, ולא שולחן שיש בו מזון ושיירי מזון ושיירי משקאות וכיו"ב, ובצורך כזה די ולא חייב להיות דווקא בגדר גרף של רעי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪