הפסק בברכות

שלום
1. בירך שהכל על כוס שתיה קודם התפילה ונשתייר ממנו
האם צריך לברך עליו שנית לאחר התפילה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לא. אין התפילה מהווה הפסק, ויוכל לשתות שארית התה, בלי ברכה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪