האם לברך על בשמים בהבדלה במוצאי יום כיפורים שחל בשבת

שלום לכבוד הרב,

האם במוצאי יום הכיפורים שחל בשבת מברכים על הבשמים בהבדלה?

מהזכור לי משנים קודמות, בסידור ״שיח ירושלים״ מופיע שכן.
עם זאת, שמעתי מרב שהולך לפי פסיקות רבנו ומארי שמבדילים רק על יין ונר. כך שאני משער שאולי נפלה טעות בסידור.

תודה רבה על כך שאתה מקדיש זמן למענה לשאלות ועל פרסום התשובות כך שכולנו יכולים ללמוד מהן.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אין חובה לברך על הבשמים במוצאי כיפור שחל בשבת, כי לא היתה נשמה יתירה, באין אכילה ושתייה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪