גיור

התגייר וממשיך לחלל שבת, נידון כיהודי, או נחשב כגוי?

תכתב לחיים טובים

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם סמוך לגיורו לא קיים מצוות ועבר עבירות, הרי הוכיח סופו את תחילתו, שלא התגייר באמת.

ואם קיים מצוות, אבל גםעבר עבירות, הרי הוא כיהודי שעובר עבירות.

וקשה לקבוע דברים כאלה, ולכן גם על כגון אלה נאמר קשים גרים לישראל כספחת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪