מניין פועלים שחרית

מה דעת הרב לגבי מניין פועלים ? בבהכ"נ בו בעבר התפללתי הגבאים החדשים שנבחרו במקומי רוצים לארגן מניין פועלים למרות שיש שחרית בשכונה שלנו הן בשעה 06.30 והן ב 08.00 בליבון הנושא היו דין ודברים האם יוצאים ידי חובה במניין פועלים או לא מבחינת ההלכה השאלה היא מה דעת ההלכה לבני אשכנז ולבני תימן

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מניין פועלים שמתקיים לפי ההלכה, כלומר בזמן הכי מוקדם שההלכה מכירה בו, יש לקיימו ומותר להתפלל באותו מניין.

אם יש במניין זה די מתפללים, מותר לך להתפלל לא עמם, כגון עם מניין הנץ.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪