הדלקת נר חנוכה

לכבוד הרב שלום
א. המנהג הנפוץ (למיטב ידיעתי) לאחוז נר שעווה דולק בשעת הברכה על הדלקת נרות חנוכה, כך שבגמר הברכה מיד מדליקים את הנרות.
השאלה היא כיוון שהנר מטפטף וגורם לכלוך, ויותר נוח להשתמש במצית או גפרור, האם הדלקת גפרור / מצית בין הברכה להדלקת הנר מהווה הפסק? והאם ראוי לכתחילה לעשות כן, שתהיה הברכה עובר לעשיתן ולא "עובר דעובר".

ב. כאשר מדליקים במרפסת שמש (בעלת מעקה שקוף) הפונה לרחוב, האם ראוי להדליק בתוך הבית בכניסה למרפסת (הנראה ג"כ לרחוב) או שעדיף להוציא את המנורה למרפסת עצמה? (יסוד השאלה האם המרפסת נחשבת כחלק מהבית לעניין זה)

בתודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אפשר לכתחילה להדליק נרות חנוכה עם מצית, ובמקרה זה אין טפטוף, ויש סמיכות.

אבל עם גפרור ניתן לעשות כן, רק אם אין לו מצית או נר שעווה.

אשר לנר שעווה, ניתן לתקוע אותו בתוך חתיכת קרטון קטנה, שעליה נופלות הטיפות שעווה.

בכל מקה, גם גפרור, אם נכבה והדליק, אין זה הפסק הואיל והוא עוסק במצווה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪