הדלקת נר חנוכה

לכבוד הרב שלום
א. המנהג הנפוץ (למיטב ידיעתי) לאחוז נר שעווה דולק בשעת הברכה על הדלקת נרות חנוכה, כך שבגמר הברכה מיד מדליקים את הנרות.
השאלה היא כיוון שהנר מטפטף וגורם לכלוך, ויותר נוח להשתמש במצית או גפרור, האם הדלקת גפרור / מצית בין הברכה להדלקת הנר מהווה הפסק? והאם ראוי לכתחילה לעשות כן, שתהיה הברכה עובר לעשיתן ולא "עובר דעובר".

ב. כאשר מדליקים במרפסת שמש (בעלת מעקה שקוף) הפונה לרחוב, האם ראוי להדליק בתוך הבית בכניסה למרפסת (הנראה ג"כ לרחוב) או שעדיף להוציא את המנורה למרפסת עצמה? (יסוד השאלה האם המרפסת נחשבת כחלק מהבית לעניין זה)

בתודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. מותר לכתחילה להדליק נרות חנוכה במצית או בגפרור וגם אם יצטרך להדליק הגפרור בין ברכה להדלקת הנר אין זה הפסק, כי הוא עסוק במצווה.

ב. הדבר ברור שעדיף להדליק בשמאל הכניסה לבית, אם אותו פתח הוא לכיוון רשות הרבים, ואם לא, אפשר להדליק באדן החלון שלכיוון רה"ר, או אפילו במרפסת שמש, הפונה לרה"ר.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪