תספורת בחול המועד

יורינו מורינו, האם מותר לחייל (שנבצר ממנו להסתפר קודם המועד), להסתפר בימי חו"המ
בתודה מראש
אביחי

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם היה בפעילות ביטחונית, באופן שלא יכל להסתפר לפני החג, מחמת אותה פעילות ביטחונית, נראה, שדינו כדין מי שהיה בבית האסורים, שהשתחרר בחול המועד, שרשאי להסתפר.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪