כיבוד הורים

מועדים לשמחה
1.האם מותר להציע הצעה או פתרון אחרת ממה שאביו
אמר או אפילו ביקש ?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בדרכי נועם, מותר.

ולפעמים יש חובה לומר, אם האב טועה, אבל כאמור, רק בדרכי נועם.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪