הבדלה מבעוד יום וסדר ההבדלה

מקורות:
גמרא ברכות דף כז: ודף נב: עד דף נד.
הלכה: רמב״ם, שבת, רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט.

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪