הרה''ג רצון ערוסי שליט''א הלכות תרומות ומעשרות [מעשר שני ומעשר עני] תולדות התשע''ח

יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪