הרה''ג רצון ערוסי שליט''א - דם בבצים [חובת הבדיקה ודין הכלים] ויצא התשע''ח

מקורות: גמרא חולין סד' ב'
רמב''ם הלכו מאכלות אסורות
יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪