הרה''ג רצון ערוסי שליט''א מהלכות ארבעת המינים 'הקבלת פני רבו' בירושלים

יום ראשון ג' חוה''מ סוכות יח' בתשרי הקבלת פני רבו בירושלים
משנה תורה הלכות לולב פרק ח

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪