הרה''ג רצון ערוסי שליט''א מצוות ישיבה ושינה בסוכה אם ירדו גשמים

יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30
נושא השיעור: הישיבה בסוכה והלינה, אם ירדו גשמים
מקורות:
משנה, סוכה, ב, ח
גמרא, סוכה, כח, ב, ואילך
רבינו, הל' סוכה

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪