אדם מועד לעולם - האם חייב גם באונסין?

עד כמה נדרש מבני אדם ע"פ חוקי התורה הקדושה להיות מודעים לסביבה ולהתנהל בשקילות הדעת.

תאריך: 
27/11/07 י"ז כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist