דילוג לתוכן העיקרי

שכנות

שלום לרב

שכן הקים מחסן צמוד לגדר בינו לבין שכנו.
המחסן נמצא מול הכניסה לבית השכן, מול הגינה ומול הפרגולה, שבה נהוג לשבת.ויוצר מפגע של כיעור

יצויין, כי זה המחסן השני, שהשכן בונה צמוד לגדר הנ"ל. וגודל שני המחסנים למעלה מעשרים מ"ר
ע"פ חוקי המדינה הדבר אסור, משום שגודל מחסן לא יעלה על 12 מ"ר

מה עמדת ההלכה בעניין זה? בבקשה לצרף הנמקות.

בברכה

הלואה או שותפות בריבית

יורנו רבינו,

אני עובד כסוכן קניות במפעלים. הלקוחות שלי משלמים לי ואני משלם בשבילם ובשמם למפעלים שונים ברחבי בסין, מנהל את כל הקנייה, ומרויח אחוזים קבועים מראש על כל עסקה.

לפעמים הלקוחות שלי רוצים לקנות ומבקשים הלואות מבנקים שונים עם ריבית או שלא קונים כי אין להם מספיק עובר ושב. האם יש אפשרות שאני ייתן להם כסף כהלואה או כשותפות ויקבל על זה שכר כלשהו?

במידה ואני נותן/מלוה להם את הכסף יש לי ״הפסד״ מזה שהכסף שלי לא מושקע. כיצד עלי לנהוג כדי שלא אעבור על איסור ריבית?

Subscribe to דיני ממונות