"תפוס כפי יכולתך" במקרה של פשיטת רגל - מהי דעת ההלכה?

האם במקרה זה יש להתחשב ב"דינא דמלכותא דינא"? מי גובר על מי?
חוש הרגש של אדם הבהול על ממונו או הצדק שלא לעשות דין על חשבון אחרים?

תאריך: 
19/12/07 י' טבת התשס"ח
x

Audio Playlist