האם יתחייב שוכר דירה בתשלומים לרשות המקומית למרות שאינם קשורים כלל לשכירות?

כגון, חיובי הרשות לתשלום נוסף בגין "גניבת מים" מן הקו הראשי?

מה הדין כשמדובר בתופעה רווחת?

האם יפה עושה הרשות כשהיא מעבירה נטל זה על כתפי תושביה?

תאריך: 
20/12/07 י"א טבת התשס"ח
x

Audio Playlist