האם יאסר החמין אם נמצא דם בביצה שהוטמנה בו?

ומה דין הכלי שמכיל את החמין? כנ"ל לגבי ביצים שלוקות שנמצא דם באחת מהן, האם אוסר את שאר הביצים?

האם יש הבדל בדין בין מציאת דם בביצה או ביצה שנתרקם בה אפרוח (שרץ)?

ומה יהיה דין חביתה מכמה ביצים שנמצא בה דם?

תגיות: 
תאריך: 
24/01/08 י"ז שבט התשס"ח
x

Audio Playlist