נזכר לאחר ברכת המזון כי לא אכל אפיקומן - מה תקנתו?

מהי ההגדרה המדוייקת של האפיקומן? האם צריך לשוב וליטול ידיים ע"מ לקיים מצוות אכילת כזית מהאפיקומן?

האם הכרזת: "הב לן ונברך" בליל הסדר, מפסיקה כמו ברהמ"ז?

מה עם תוספת כוס יין לברהמ"ז על האפיקומן - בניגוד לסדר 4 הכוסות? מהן ההגדרות של מצה שמורה?

תגיות: 
תאריך: 
17/02/08 י"א אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist