מהי רמת החומרה של עשית מלאכה בערב פסח לאחר חצות היום?

האם מעמדו של ערב פסח לענין איסור מלאכה כחול המועד?

היש הבדל בדינים אלו בין הנוהגים לעשות מלאכה בערב פסח לאלו שנהגו שלא לעשות מלאכה?

האם יתחייב העבריין בנידוי ואף במכת מרדות כאיסור דרבנן?

תגיות: 
תאריך: 
20/02/08 י"ד אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist