דילוג לתוכן העיקרי

"אללה הוא אכבר" – האם מותר למחוק כיתובית שכזו?

כיצד יש להתייחס למונח "אללה" – האם שם שיש בו קדושה?

האם מותר להזכיר שם זה גם במקומות המטונפים? האם יש קשר למה שאנו אומרים בתפילה "ה' הגדול"?