נטל ידיו לאחר יציאה מבית הקברות - האם אסור לנגב ידיו?
מה מקור המחייבים נטילת ידים לאחר יציאה מבית הקברות?
כיצד מתייחס מרן השלחן ערוך למנהג זה? האם חייב בכלי ובברכה?
האם בנסיבות מסוימות יחייב גם הרמב"ם רחיצת ידיים?
מה ההבדל בין נטילת ידיים לבין רחיצת ידיים?
מהם הטעמים של האוסרים לנגב הידים והאם יש נסיבות שמותר לנגב?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪