מי שחזר עייף מטיסות ארוכות - האם אסור לו להתפלל למרות שהגיע זמנה של התפילה?

מהו המודד להלכה "אסור לו להתפלל עד שתתישב דעתו"? האם יש לו להמתין 3 ימים כפי שנאמר בפשט ההלכה?

האם זה תלוי בסוג הפעילות או החוויה שעברה עליו לפני שניגש לתפילה?

האם כל הרהור המשיא את דעתו של האדם יפטור אותו מתפילה במועדה?

תאריך: 
15/05/08 י' אייר התשס"ח
x

Audio Playlist