דילוג לתוכן העיקרי

החנוני ששלח ביצים ללקוח באמצעות בנו הקטן של הלקוח - מי סופג ההפסד אם נשברו הביצים?

האם עצם העובדה שהלקוח שלח את בנו הקטן מעידה על הסכמתו לסיכונים שבשליחות זו?

באילו תנאים תחול האחריות על החנוני ששלח באמצעות מי שאינו בר שליחות ובאילו תנאים לא יתחייב החנוני?

האם בפסיקת הדין במקרה זה יש להתחשב במנהגי המקום? האם החנוני יכול להסתתר מאחורי הטענה שהלקוח התרשל ולא נקט באמצעי זהירות סבירים?