בנסיבות של אכילה לא סדירה - האם יש צורך לברך על כל אכילה או ניתן לסמוך על הברכה של האכילה הראשונה?

האם לפי הרמב"ם יש לחשוש לאיסור גרימת ברכות שלא לצורך?

מהו המבחן הקובע לסיום סעודה? האם ברכה אחרונה או נטילת מים אחרונים?

האם ישנה אבחנה בין אכילת פרות מקרית ולא סדירה לבין נסיבות של התוועדות לאכילת פרות?

תגיות: 
תאריך: 
01/07/08 כ"ח סיון התשס"ח
x

Audio Playlist