דילוג לתוכן העיקרי

דיני ברכות השחר

רבינו פסק שאסור להתפלל בגילוי ראש, ודייקו שבדווקא, והילוך ד"א וברכות מותר. אך העיר מארי שם שכיוון שהתקבל גילוי ראש כפריקת עול - אסור לברך שום ברכה בגילוי ראש.
כותב רבינו שבשעה שייקץ משנתו יברך אלהי נשמה, וזה לפני חבישת הכיפה... האם לברך עוטר ישראל ולחבוש כיפה ולאחר מכן לברך אלהי נשמה?
דבר נוסף, אם יודע אדם שידיו עסקניות הן, ונוגעות במקומות מכוסים תוך כדיי השינה, האם יש בעיה של נקיות וצריך ליטול ידיים לפני כל הברכות?

ברכות השחר

שאלה 1:
האם ניתן לברך ברכת "שעשה לי כל צרכי" על סנדלי שורש? כיום לכאורה נראה שהם .
ממש מנעל לכל עניין.

שאלה 2:
אני אחראי השכמה בבוקר בישיבה בה אני לומד.
האם ברכת "המכין מצעדי גבר" יכולה להיאמר כבר כאשר אני יוצא מהדלת כדי להעיר או רק כאשר אני מתחיל לצאת לכיוון בית המדרש לתפילה. בעצם מה נחשב יציאה לדרך?

שאלה 3:
אם כבר נעלתי נעליים/התלבשתי/רקעתי את רגליי על הארץ/פקחתי עיניי וכו האם אני יכול לברך אחרי המעשה? ואם לא, האם אני יכול לחזור שוב על הפעולה כדי לברך? (לדוגמה להוריד את הנעל ולנעול שוב, לברך כאשר רגליי שוב על הארץ וכו)

ברכות השחר לפי הרמב"ם

לגבי ברכות השחר לפי הרמב"ם:
1) אם אני עושה כמה פעולות הדורשות ברכה (כגון קימה, לבישה וכו..) לפני חבישת הכיפה האם עליי לומר ברכות אלו ללא כיסוי ראש?
כנל לברכת 'אלהי נשמה' שנאמרת מיד עם הקימה.

2) מה הכוונה שצריך לברך את ברכות השחר סמוך לעשייתן? האם יהיה מותר לי לברך את כל ברכות השחר שנתחייבתי בהן בצורה מרוכזת לאחר עשיית כל הפעולות?

Subscribe to ברכות