דילוג לתוכן העיקרי

ר"ח אב שחל בשבת - במה מפטירין?

האם "השמים כסאי" ככל ר"ח שחל בשבת, או "חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי" הקשורה לשלש דפורענותא?

מהו המקור של השינוי במנהגים של ההפטרות המיוחדות לתלתא דפורענותא?

האם יש להעדיף ההתחדשות (ר"ח) וחזרה בתשובה על פני התוכחה הלאומית המזכירה לנו שלא ליפול לשגרה?