דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לברך "שהחיינו" בימי "בין המצרים"?

האם לדעת הנוהגים לאסור ברכה זו יש להתיר לברך כשמדובר במצוה עוברת, כגון: פדיון הבן וכדו'?
האם ניתן ללמוד מאדם שהודיעו לו על מות אביו שצריך לברך "דיין האמת" וגם "שהחיינו" אם הינו יורש יחיד?
לאוסרים לברך "שהחיינו" בשבת הריהו כמתאבל, בניגוד להלכה שאם חל ט' באב בשבת אוכל אפילו כסעודת שלמה.