האם מותר בימי "בין המצרים" לאכול בשר ולשתות יין?

האם זה ברמת איסור הלכתי שיש לו בסיס בתלמוד או מנהג חסידות של יחידים בעדות מסוימות? על איזה תקופה חל?

האם על שבוע שחל בו ט' באב ואולי מר"ח אב ואפילו לכל שלש השבועות?

האם בני תימן הנוהגים לאכול בשר חוץ מבסעודה המפסקת, מחויבים להתאים מנהגם לשיטת השו"ע?

תאריך: 
01/08/08 כ"ט תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist