האם מותר בימי "בין המצרים" לקנות או ללבוש בגד חדש?

האם איסורים אלו מוגבלים רק לשבוע שחל בו ט' באב או גם לתשעת הימים?
מהם גבולות האיסור, האם יש להחמיר אף על יצור הבגד למרות שנעשה לצרכי פרנסה?
האם איסור לבישת בגד חדש ע"פ מהרי"ק תואמת את משנתו של הרמב"ם שלא הזכיר איסור שכזה?

תאריך: 
03/08/08 ב' אב התשס"ח
x

Audio Playlist