דילוג לתוכן העיקרי

חודש אלול- מאימתי נוהגים לומר סליחות ולתקוע בשופר?

האם יש להתחיל מראש חודש למרות קדושתו, ע"מ שתהיה הקבלה מלאה ל-40 הימים שמשה רבנו עלה להר?

האם אי אמירת סליחות ואי תקיעה בשופר בשבתות גורעת ממכסת 40 הימים?

היש הבדל בין דין התקיעות בשופר לאמירת הסליחות בר"ח שהינה בעלת משמעות של תחנונים והכנעה?

האם רמת הקדושה של ר"ח דוחה אמירת הספדים אף על תלמידי חכמים?