מהם הדרכים להיתר אכילה ושתיה ביום הכפורים לחולה שיש בו ספק סכנה?

מי קובע רמת הסיכון, האם ניתן להסתמך על חוות דעת רופא גוי או רופא יהודי שאינו שומר מצוות?

מהם שיטות הפוסקים המקובלות להיתר כנ"ל והאם ניתן להשוות זאת לדיני מאכלות אסורות?

היש הבדל בין ההפסקות לאכילה לבין ההפסקות לשתיה? מה עדיף לשתות במקרה שכזה, מים או משקה מזין?

תאריך: 
07/10/08 ח' תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist