מי ששכח בקשת גשמים בתפילה, האם חייב לחזור על התפילה כולל ק"ש וברכותיה?

האם עקרון הסמכת גאולה לתפילה הינו ברמת חיוב גבוהה עד כדי הצורך לחזור גם על ק"ש וברכותיה?

מי ששכח ונזכר באמצע התפילה, האם עדיף שיאמר במקום שנזכר או שיחזור לראש הברכה?

מי ששכח בתפילת הלחש, האם ניתן לסמוך על חזרת הש"צ ולצאת ידי חובת תפילה?

תאריך: 
06/11/08 ח' חשון התשס"ט
x

Audio Playlist