הגיע זמן מנחה ונזכר שלא התפלל גם שחרית וגם מוסף ר"ח, האם ניתן לתשלומין?

האם אחרי תפילת מנחה יתפלל תשלומין שחרית ושוב יתפלל תשלומין מוסף?

מהם הכללים ההלכתיים המאפשרים לתקן באמצעות תפילת תשלומין?

מה המיוחד בתפילת המוספין והאם שייך בה אפשרות תשלומין?

תאריך: 
26/02/09 ב' אדר התשס"ט
x

Audio Playlist