דילוג לתוכן העיקרי

ילד שהגיע לגיל חינוך, האם מוציא אחרים ידי חובה בברכת המזון ובברכת הזימון?

האם גם כאן ניתן להחיל הכלל "שומע כמברך" או שיצא ידי חובה ויחשב כמברך רק אם יענה אמן?
היש נסיבות שילד קטן שנתחייב בברכת המזון יכול להוציא ידי חובת הברכה את אביו?
מה ההבדל בין ברכות אלו ומה הקשר בין כל אחת מברכות אלו לגילו של הילד?