דילוג לתוכן העיקרי

כיבוד הורים-היש חובה לעמוד בפני הוריו בכל עת שהם נגלים אליו?

האם דיני קימה בפני הוריו ככיבוד הורים זהים לדיני קימה בפני רבו המובהק ?

האם חייב התלמיד לעמוד בפני רבו כל אימת שיראהו או שישנה מגבלה על מס' הפעמים לעמידת התלמיד מפאת כבוד רבו?

האם עמידה בפני ההורים מחייבת עמידה במלוא קומתו או שניתן לסמוך על מחילת כבוד מצד ההורים ולקום במעט?