דילוג לתוכן העיקרי

תכני הרצאות ושיעורי תורה למבוגרים

אמי בת 95 בבריאות שלמה. אנו מעוניינים להכניס לה הביתה מסך של הידברות הנקרא "צופיה" על מנת להקל על הנמצאים אתה שעות רבות. ישנה חלוקה של תורנות לשמור עליה בביתה. עניין זה יכול להקל במידה רבה עד רגע שהולכת לישון. רציתי את אישורו של הרב בעניין זה. מדובר רק בתכנים של הרצאות ושיעורי תורה בלבד של ערוץ הידברות. 

החלופה הערכית שמציעה תורת ישראל לצמצום הפגיעות בחסרי הישע

תוכן

עמדתה של התורה ביחס להתעללות בחסרי ישע

אין צל של ספק שאין כמו התורה אשר מיקדה את תשומת הלב לגבי התעללות ופגיעה בחסרי ישע.
דורנו המודרני הוא שקצץ בנטיעות ולא מחנך את העם עפ"י תורתנו הקדושה, ואז הוא נקלע למצוקה כל אימת שהוא רואה את ההתעללות בחסרי הישע, ובצדק, אבל אצלם הערכים והנורמות נמדדים ובאים ממקום של מצוקה. קשה לראות התעללות כזו. "מי שמתעלל באנשים חסרי ישע, כאילו פגע באמא שלי", זהו השיח. הם אינם מסתכלים על ערכים שניתנו לבני אדם שנבראו בצלם.

האב שנתחייב שבועה התורה לבנו בבי"ד, האם רשאי הבן להשביעו?

תוכן

מהן המשמעויות של שבועה באלה והאם יש בזה פגיעה בחיוב הבן בכבוד אביו?

באלו מסוגי השבועות רשאי אף הבן להשביע את אביו שבועת התורה?

מהי ההנהגה הראויה לבן כאשר יש בינו לבין אביו חילוקי דיעות בנושאים ממוניים?

 

 

יהודי עבריין וכופר שנפטר, האם חלים עליו דיני אבילות והאם רשאי בנו לומר עליו "הריני כפרת משכבו"?

תוכן

הרמב"ם פסק שבשנה ראשונה אומר הבן "הריני כפרת משכבו". האין זה סותר שיטתו שכל נפטר נדון עפ"י מעשיו בעולם הזה?
כאשר דוד המלך התאבל על בנו אמר "מי יתן מותי תחתיך". האם התכוין שהוא מוכן לתת חייו ע"מ שבנו ישאר בחיים?
היש קשר בין החיוב באבל על אביו לבין הכבוד שהבן מחויב לאחר מיתת אביו כולל באמירת "הריני כפרת משכבו"?

Subscribe to כיבוד הורים