דילוג לתוכן העיקרי

קבל מטבעות כסף שחיללו עליהם מעשר שני, מה ניתן לעשות איתם?

האם יש להשחיתם כדרישת ההלכה למרות שמדובר בפעולה בלתי חוקית?

היש דרך אחרת ע"מ להעביר את הקדושה מהמטבעות הנ"ל לפריטים אחרים כולל מצרכי אוכל?

היש הבדל בדין פדיון וחילול מע"ש ונטע רבעי בימינו לבין דין הפדיון שלהם בזמן שביהמ"ק היה קיים?